Matriţa unui reper

A fost ales ca reper suportul de prindere al lagărelor pe cadrul de susţinere al întrgului ansamblu

Foto